قیمت تری دی پنل

نام کالاتولید کنندهابعاد پنل (متر)ضخامت هسته (cm)ضخامت مفتول مش و برش گیر (mm)ابعاد شبکه (cm)واحدقیمت (تومان)توضیحات
پنل دیواری سه بعدیزرین فوم نصر1*3 - 1/20*362*2/55*5مترمربع14550کارخانه - مشهد
پنل دیواری سه بعدیزرین فوم نصر1*3 - 1/20*362/5*2/55*5مترمربع17100کارخانه - مشهد
پنل دیواری سه بعدیزرین فوم نصر1*3 - 1/20*382*2/55*5مترمربع16250کارخانه - مشهد
پنل دیواری سه بعدیزرین فوم نصر1*3 - 1/20*382/5*2/55*5مترمربع18800کارخانه - مشهد