قیمت انواع آجر

نام محصولتولیدکنندهابعاد (cm)واحدقیمت (تومان) توضیحات
آجر سفالمشهد5*10*19عدد70مصالح فروشی - با حمل - مشهد
آجر سفالتابش (مرغوب)5*10*20عدد65کارخانه - با حمل - مشهد
آجر سفالزمرد5*10*20عدد115کارخانه - با حمل - مشهد
بلوک سفالآژند9*20*22عدد215کارخانه - با حمل - مشهد
بلوک سفالآژند13/5*20*22عدد348کارخانه - با حمل - مشهد
بلوک سفالتابش (مرغوب)10*17*20عدد165کارخانه - با حمل - مشهد
بلوک سفالزمرد10*20*20عدد225کارخانه - با حمل - مشهد
بلوک سفالمشهد10*17*20عدد180مصالح فروشی - با حمل - مشهد
آجر گریتابش (مرغوب)7*10*21تن54000کارخانه - با حمل - مشهد
آجر گریمشهد7*10*21تن53000مصالح فروشی - با حمل - مشهد