۱.سقف کاذب (False Ceiling)

۱-۱. كليات

۱-۱-۱. تعریف کلی:

سقفی است که نقشی در باربری ساختمان نداشته و به اسکلت اصلی ساختمان متصل مي‌شود.

۱-۱-۲. اجزاء:

به طور کلی همه سقف‌های کاذب شامل این چند جزء تشکیل‌دهنده می‌باشند:

- پروفیل‌های عمودی یا آویز

- پروفیل‌های افقی اصلی (باربر)

- پروفیل‌های فرعی

- پوشش زیرین یا نهایی

برای آویزها نیز می‌توان از اجزاء زیر استفاده کرد:

- میلگردهای فولادی با حداقل قطر ۶ میلیمتر

- سیم‌های تابیده فولادی به قطر ۱ میلیمتر

- تسمه‌های فولادی گالوانیزه به مقطع حداقل ۱۰ میلیمتر مربع و ضخامت ۵/۱میلیمتر

- پروفیل‌های گالوانیزه یا فولادی