۱. سقف‌ های سازه‌ای

۱-۱.  كليات

۱-۱-۱. تعریف کلی:

سقف‌های سازه‌ای به سقف‌هایی گفته می‌شود که نقش باربری داشته و بارهای وارد به کف ساختمان شامل بارهای مرده و زنده را به تیرها منتقل می‌کند.

۱-۱-۲. اجزاء:

سقف‌های سازه‌ای معمولاً دارای اجزاء زیر می‌باشند:

تیرهای اصلی یا پل‌ها، تیرهای فرعی یا کش‌ها، تیرریزی شامل تیرهای فلزی یا بتنی، میلگردهای طولی و عرضی، اجزای پرکننده نظیر بلوک‌های سیمانی یا سفال یا پلی استایرن و …

۱-۱-۳. انواع:

با توجه به نوع اسکلت ساختمان که فلزی است یا بتنی همچنین سلیقه کارفرما و در دسترس بودن اکیپ‌های اجرایی و مصالح مورد نیاز، انواع مختلفی از سقف‌ها قابل انتخاب و اجرا می‌باشند که برخی از آنها عبارتند از: