دیوار:

۱-۱. كليات

۱-۱-۱. تعریف کلی:

دیوارها، ساختارهایی پیوسته، محکم و استوار هستند که از آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و غیره تشکیل شده‌اند. ضخامت دیوارها در مقایسه با طول و ارتفاع آنها نازک بوده و معمولاً به عنوان جداکننده فضاها (اجزا یا اتاق‌ها) از یکدیگر عمل می‌کنند و یا اینکه به عنوان محافظ یک فضا می‌باشند. علاوه بر این، دیوارها، انتقال دهنده بار ساختمان به زمین می‌باشند. دیوارها را می‌توان به انواع داخلی و خارجی تقسیم‌بندي نمود. همچنین از نظر محل قرارگيري، به دو نوع داخلي و خارجي و از نظر باربري به انواع باربر و غير باربر تقسيم‌بندي مي‌شوند.

۱-۱-۲. اجزاء:

اجزاء دیوارها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. اجزاء جامد مانند آجر، بلوك و …
  2. اجزاء چسباننده مانند انواع ملات‌ها، پيچ، پرچ، جوش و … كه اجزاء جامد را به هم متصل مي‌نمايند.

۱-۱-۳. انواع:

دیوارها بر اساس مواد تشکیل دهنده خود، به انواع مختلفي تقسيم مي‌شوند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: