۱. ایزولاسیون (Isolation):

۱-۱. كليات

۱-۱-۱. تعریف کلی:

منظور از ایزولاسیون، پوشاندن سطح (ديوار، بام، كف و …) توسط یک یا چند لایه از مواد عایق می‌باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون آن جلوگیری گردد.

۱-۱-۲. اجزاء:

در حال حاضر مواد عایق موجود در بازار از تنوع زیادی برخوردار بوده و از اجزاء متفاوتی ساخته شده‌اند.

۱-۱-۳. انواع:

بر اساس مواد تشکیل دهنده، انواع مختلفي از عايق‌ها وجود دارند كه مهمترين آنها عبارتند از: