دانشنامه خوبینه، اولین دایره المعارف آنلاین کاربردی در زمینه اجرای اجزای ساختمان است. تیم فنی خوبینه که متشکل از مهندسین با تجربه در حوزه ساختمان است، متون و مقالات دانشنامه را تدوین نموده و پس از ویرایش علمی- ادبی و گرافیکی آن، بر روی سایت خوبینه قرار می دهند.

این فرآیند، آخرین گام تهیه ی دانشنامه خوبینه نیست بلکه شروعی بر تشکیل این دایره المعارف جامع می باشد.گام های بعدی به کمک مخاطبین خوب خوبینه که جامعه ی دانشگاهی و متخصصین حوزه ی ساختمان جزئی از آن هستند طی خواهد شد. مخاطبین خوبینه با ارائه ی نظرات و متون تکمیلی، پایه ی اصلی رشد دانشنامه می باشند. دانشنامه خوبینه به لطف ایزد مهربان، یاری یاران خوبینه و خدمات پرسنل بخش فنی روز به روز جامع تر و کارآمدتر خواهد شد و این در ساختار خوبینه، فرآیندی بدون توقف خواهد بود.

از شما دعوت می کنیم با درج نظر در ذیل هر یک از مطالب (بخش ثبت دیدگاه)، دانشنامه خوبینه را از دانش و تجربه ی خود بهره مند سازید.

سرفصل دانشنامه