نـام رســانــه

 متـن خـبـــر

تـاریــخ

banner-byte

 پايگاه علمي، اجرايي ساختمان‌سازی

اگرچه ساختمان‌سازي که موتور محرک بسياري از مشاغل ديگر در هر شهري محسوب مي‌شود، مدتي است که از رونق افتاده ولي اين دليل خوبي نيست که وب‌سايت‌هاي حرفه‌اي که در اين حوزه فعاليت مي‌کنند، دست از تلاش بردارند. وب‌سايت خوبينه اولين پايگاه عملي و اجرايي آنلاين در حوزه ساختمان‌سازي است که از ابتداي سال ۹۴ به صورت رسمي رونمايي شده و با ايجاد بخش‌هاي بسيار منحصر به فردي در حال پيشرفت است. اولين دايره‌المعارف آنلاين کاربردي در زمينه اجراي اجزاي ساختمان يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي وب‌سايت خوبينه است که با نگارش و تدوين مقالات اجرايي در کنار بخش‌هاي جالب و تجربيات رايگان به مخاطبان خودش خدمات قابل توجه و بديعي را ارائه مي‌دهد.

۱۳۹۴/۰۳/۰۱